Choose language / Kies je taal:

Home
 • Officiële webshop Van Gogh Museum
 • Veilig betalen
 • Wereldwijde verzending

Mijn winkelmand

Aantal artikelen: 0

Privacy beleid

Privacyverklaring

We vragen soms om je persoonsgegevens. Waarom doe we dat en hoe gaan we om met je gegevens? Lees meer in onze privacyverklaring.

Iedereen is welkom bij het Van Gogh Museum, om zich door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten te laten inspireren. In sommige gevallen hebben we bij je geplande bezoek informatie van je nodig. Bijvoorbeeld als je een online ticket bestelt, een rondleiding reserveert of iets koopt in onze webshop.

Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens. Het gaat immers om jouw privacy. Hieronder lees je over ons privacybeleid en wat we met jouw gegevens doen.

Het Van Gogh Museum

Deze privacyverklaring geldt voor:

 • Stichting Van Gogh Museum voorheen Rijksmuseum Vincent van Gogh/Rijksmuseum H.W. Mesdag;
 • Van Gogh Museum Enterprises B.V.;
 • Meet Vincent van Gogh Experience B.V.

In deze privacyverklaring worden deze drie partijen onder één noemer gebracht: het Van Gogh Museum. Overal waar 'Van Gogh Museum', 'het museum', 'we' of 'wij' wordt genoemd, worden al deze partijen bedoeld.

Snel naar:

Hoe gaat het Van Gogh Museum om met jouw persoonsgegevens?

1. Wat zijn persoonsgegevens?

2. Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

4. Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

5. Waarom doen wij dit?

6. Verwerking door derde partijen

7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

8. Delen wij persoonsgegevens met anderen?

9. Cameratoezicht

10. Wifi-netwerk

11. Sociale media

12. Google Analytics

13. Cookies

14. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

15. Beveiliging van persoonsgegevens

16. Wijzigingen

Hoe gaat het Van Gogh Museum om met jouw persoonsgegevens?

Het Van Gogh Museum beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum. Er zijn echter altijd bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals voor de afname van alle producten en diensten die het museum biedt.

Zo vragen we bijvoorbeeld in de webshop of in de online ticketshop een aantal persoonsgegevens: deze gegevens zijn nodig om de bestelde producten of diensten correct te kunnen afleveren.

Ook in andere gevallen hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld voor het reserveren van een rondleiding, wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer je bij ons solliciteert, of wanneer je ons wilt ondersteunen met een donatie.

We gaan heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen verder ons uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

We bewaren persoonsgegevens zo kort mogelijk (zie punt 7). We houden hierbij rekening met de wettelijk verplichte termijnen die gelden voor het bewaren van bepaalde gegevens.

Degene die zijn of haar persoonsgegevens aan ons verstrekt, is en blijft eigenaar van deze gegevens. Dat betekent dat er door de eigenaar van deze gegevens toestemming is gegeven om de persoonsgegevens te verwerken. Het betekent ook dat de eigenaar deze toestemming weer kan intrekken en zijn of haar gegevens kan laten verwijderen (zie punt 14).

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen we: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon is te herleiden. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens.

2. Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Onder verwerking verstaan we elke handeling die wordt verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Museumbezoek

In en buiten het museum worden vanwege beveiligingsdoeleinden camerabeelden gemaakt. Het doel daarvan is om de veiligheid van bezoekers, van het personeel en van de kunst zo goed mogelijk te bewaken.

Websitebezoek

Op onze website worden verschillende diensten aangeboden. Zo kun je een entreekaart of een mooi Van Gogh-product kopen. Je kunt een rondleiding, multimediatour of workshop reserveren. Ook kun je via de website ons museum steunen, je aanmelden voor de nieuwsbrief of ons vragen om te onderzoeken of je in het bezit bent van een Van Gogh kunstwerk. In al deze gevallen vragen wij jou om persoonsgegevens, om jouw aankoop, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen afhandelen.

Op onze websites en apps maken we gebruik van cookies, analytics en andere technieken. Dat doen we om de websites en apps goed te laten werken en ook om gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Het gaat hierbij om de websites vangoghmuseum.nl, tickets.vangoghmuseum.nl, vangoghmuseumshop.com en demesdagcollectie.nl. Meer informatie over cookies en hoe wij hiermee omgaan lees je in ons cookiebeleid.

Op onze websites vragen wij om de volgende persoonsgegevens:

Webshop, online-ticketshop, nieuwsbrief

Doordat je gebruikmaakt van onze diensten, online bij ons winkelt, graag op de hoogte blijft van onze activiteiten, of ons wil volgen via sociale media en je hiervoor bepaalde persoonsgegeven hebt ingevuld, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • geslacht (alleen voor de online-ticketshop);
 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum (alleen voor de online-ticketshop);
 • adresgegevens (voor webshop en online-ticketshop);
 • landgegevens;
 • telefoonnummer (voor de webshop en de online ticketshop);
 • e-mailadres;
 • taalvoorkeur (voor de nieuwsbrief en andere e-mailcommunicatie);
 • overige informatie die door de bezoeker van de website vrijwillig wordt verstrekt en/of waar de bezoeker ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven om te mogen verwerken, bijvoorbeeld in het kader van onderzoeksdoeleinden of om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten die plaatsvinden in en om het museum.

Donateurs

Voor donateurs van het Van Gogh Museum geldt dat de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer;
 • e-mailadres;
 • indien van toepassing: informatie die nodig is om jouw gift af te kunnen trekken in je aangifte inkomstenbelasting.

Sponsoren

Voor sponsoren van het Van Gogh Museum geldt dat de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • voor- en achternaam contactpersoon;
 • e-mailadres contactpersoon;
 • telefoonnummer contactpersoon.

Opdrachtgever authenticiteitsaanvraag

Ben je eigenaar van een schilderij, tekening, brief of prent en wil je weten of de maker ervan Vincent van Gogh is? Dan kun je een authenticiteitsaanvraag starten. Dit kan zowel door een natuurlijke persoon als door een rechtspersoon of personenvennootschap worden gedaan. Indien de aanvraag afkomstig is van een natuurlijke persoon is deze privacyverklaring van toepassing; in alle andere gevallen niet.

Om op aanvraag authenticiteitsonderzoek te kunnen doen, hebben we ook gegevens nodig van de (vorige) eigenaar/eigenaren van het kunstwerk / de kunstwerken. Om deze reden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • landgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Rondleiding, workshop of andere museumactiviteiten aanvragen

Van bezoekers die een rondleiding of een andere museumactiviteit reserveren (per telefoon, e-mail of via de website) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam van degene die de activiteit boekt of die contactpersoon is;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • taalvoorkeur;
 • land (alleen bij workshops);
 • in geval van kinderen zal buiten de gegevens van de ouder/verzorger de voornaam en de leeftijd van het kind / de kinderen worden gevraagd;
 • overige informatie die je vrijwillig geeft.
 • IP-adres dat automatisch wordt meegestuurd wanneer je op de website een formulier invult en verzendt.

Beeldaanvragen voor commercieel gebruik

Als beeldaanvragen worden gedaan door natuurlijke personen, is deze privacyverklaring van toepassing. Om beeldaanvragen te kunnen beoordelen en afhandelen, inclusief betaling, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • geslacht;
 • voorkeurstaal;
 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • landgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • btw-nummer.

Onderzoek

Om de kwaliteit van onze websites en apps te kunnen verbeteren, doen wij regelmatig onderzoek. Deze onderzoeken zijn over het algemeen anoniem. Indien er onderzoek wordt gedaan waarbij wél persoonsgegevens worden verwerkt, vragen wij niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. Ook vragen wij uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van deze gegevens.

Van Gogh op school

Op dit gedeelte van onze website vind je gratis digitale lessen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze lessen kun je bewaren en bewerken in de omgeving van LessonUp. Als je kiest voor bewaren, volgt er een scherm om je te registreren bij LessonUp. Hier wordt om jouw naam en e-mailadres gevraagd. Op deze gegevens is de privacyverklaring van LessonUp van toepassing.

Solliciteren
Als je bij het museum solliciteert, verwerken wij van jou de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • cv;
 • motivatie.

4. Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als:

 • deze nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen;
 • de eigenaar hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor het Van Gogh Museum (bijvoorbeeld analytische doeleinden of direct marketing);
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

5. Waarom doen wij dit?

Het Van Gogh Museum verwerkt persoonsgegevens:

 • om jouw bestelling, authenticiteitsaanvraag, verzoek voor beeldmateriaal, of jouw aanvraag voor een workshop, rondleiding of andere museumactiviteit te kunnen afhandelen;
 • om contact te kunnen opnemen als er problemen zijn met of vragen zijn over de uitvoering van de overeenkomst;
 • om contact te kunnen opnemen als er urgente wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor de datum of het tijdstip waarop je je museumbezoek, rondleiding of workshop hebt gereserveerd;
 • om jouw museumbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen;
 • om te kunnen instaan voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en onze kunst;
 • om de rondleiding, workshop of andere dienst in de gewenste taal te kunnen aanbieden;
 • om bij een workshop voor kinderen de inhoud hiervan goed af te kunnen stemmen op de samenstelling van de groep (wij vragen naar de leeftijd van de kinderen);
 • als je ons wilt steunen middels een donatie;
 • om de afgenomen museumactiviteit in rekening te brengen of om de donatie/gift in ontvangst te kunnen nemen;
 • om je correct aan te kunnen spreken in jouw voorkeurstaal;
 • om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen;
 • als je hebt gevraagd informatie van ons te ontvangen;
 • om je te kunnen uitnodigen voor evenementen;
 • voor analysedoeleinden waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren, en waarbij gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd;
 • als je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld als je op de hoogte gehouden wilt worden over ons museum, voor onderzoeksdoeleinden of om onze dienstverlening te verbeteren.

6. Verwerking door derde partijen

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden als dat nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld omdat wij zelf niet over de benodigde techniek beschikken) of vanwege een (wettelijke) verplichting.

In dergelijke gevallen schakelen wij een gespecialiseerde derde partij in om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitoefenen of om de (verkoop)overeenkomst na te kunnen komen. Deze derde partij verwerkt eveneens de persoonsgegevens.

Voorbeelden zijn het verstrekken van adresgegevens aan de bezorgdienst om de door jou bestelde artikelen in de webshop te kunnen afleveren. Of een gespecialiseerde partij die ervoor zorgt dat jouw entreeticket in jouw mailbox wordt afgeleverd.

In dergelijke gevallen zullen wij een derde partij inschakelen die voldoet aan onze veiligheidsnormen en privacyrichtlijnen. Met deze partij maken wij goede afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Het Van Gogh Museum is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Ook kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn aangifte te doen, bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude. Daarnaast kunnen politie, justitie, toezichthouders en/of de Belastingdienst op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. In al deze gevallen moeten de benodigde persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen zijn wij gehouden aan een wettelijk verplichte bewaartermijn.

Voor sollicitanten geldt dat wij hun gegevens vier weken na het afronden of stopzetten van een wervingsprocedure vernietigen, tenzij is afgesproken met de sollicitant diens gegevens in portefeuille te houden. In dat laatste geval bewaren wij de gegevens nog maximaal één jaar.

Voor donateurs/sponsoren geldt dat wij bij het stopzetten van de donatie vragen of wij de persoonsgegevens moeten verwijderen, of dat de persoon op de hoogte wil blijven van de activiteiten van het museum (als relatie opgenomen wil blijven in ons bestand).

In het geval van een authenticiteitsaanvraag bewaren wij persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. De reden is dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk en/of historisch onderzoek. Het Van Gogh Museum beoordeelt wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn en zullen worden vernietigd.

Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of als je hebt aangegeven dat je als relatie in ons bestand wilt worden opgenomen, verwerken wij jouw gegevens totdat jij aangeeft dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen of verwijderd wilt worden uit ons bestand. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kun je ook gebruikmaken van de link ‘Afmelden’ onder aan de nieuwsbrief.

Alle gegevens die zijn verzameld ten behoeve van het afnemen van onze producten en/of diensten zullen na het volledig afronden hiervan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

8. Delen wij persoonsgegevens met anderen?

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om mee te werken aan een onderzoek van politie of andere autoriteiten. Zie ook punt 6.

9. Cameratoezicht

Vanwege beveiligingsdoeleinden gebruikt het museum binnen en buiten cameratoezicht. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de camerabeelden. Ze worden niet met derden gedeeld, tenzij politie of andere autoriteiten om deze beelden verzoeken. Gemaakte beelden worden maximaal vier weken bewaard, tenzij deze gegevens nodig zijn in het kader van een onderzoek van de politie of andere autoriteiten.

10. Wifinetwerk

In het museum kun je gratis gebruik maken van ons wifinetwerk. Als je gebruik maakt van het wifinetwerk van het museum, ontvangen we mogelijk informatie waarmee jij of het apparaat dat je gebruikt, kan worden geïdentificeerd. Denk bijvoorbeeld aan je MAC-adres of unieke identificatiemiddelen, zoals een aan het apparaat toegekende naam of toegekend nummer. Deze gegevens worden niet opgeslagen of gedeeld.

11. Sociale media

Het Van Gogh Museum maakt veel gebruik van sociale media om je te inspireren met onze kunstwerken, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om kijkjes achter de schermen te geven. Ook reageren we op jouw vragen en opmerkingen. Je kunt ons volgen op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn en Google+. Als je deze sociale media gebruikt, ga je akkoord met de voorwaarden van het sociale media-platform dat je gebruikt.

Op sociale media plaatsen we ook advertenties over onze tentoonstellingen en andere activiteiten. Je krijgt onze advertenties te zien op basis van de gegevens die het sociale media-platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je leeftijd, in welk land je woont of dat je geïnteresseerd bent in kunst.

Het Van Gogh Museum heeft geen invloed op de gegevens die sociale media-platforms van jou verzamelen. Kijk hiervoor in de voorwaarden van het sociale media-platform. Deze privacy-instellingen kun je vaak ook beheren in de instellingen van jouw sociale media-profiel.

12. Google Analytics

Het Van Gogh Museum gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek van de websites. Met die kennis verbeteren we de websites. De gegevens leiden niet naar individuele personen. Lees meer over het privacybeleid van Google.

Het Van Gogh Museum heeft de volgende maatregelen genomen om jouw privacy te beschermen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
 • De optie ‘gegevens delen met Google’ hebben we uitgeschakeld.
 • Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.
 • De laatste drie cijfers van jouw IP-adres zijn verwijderd, waardoor ze zijn geanonimiseerd.

13. Cookies

Op de websites van het Van Gogh Museum gebruiken we cookies om de websites goed te laten functioneren, om het gebruik van de sites te analyseren en om jou advertenties te kunnen tonen op basis van je interesses en surfgedrag. Meer hierover lees je in ons cookiebeleid.

14. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief en je wilt je afmelden, doe je dit met de link ‘Afmelden’ boven of onder in de nieuwsbrief. Je kunt ook een mail sturen naar newsletter@vangoghmuseum.nl.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben opgeslagen? Of wil je je gegevens laten corrigeren of verwijderen? Stuur dan een mail naar privacy@vangoghmuseum.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Als een verzoek tot verwijdering wordt gedaan, zullen deze gegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd.  

15. Beveiliging van persoonsgegevens

Het Van Gogh Museum doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Ons doel is om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, om daarmee te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@vangoghmuseum.nl.

16. Wijzigingen

Het Van Gogh Museum behoudt het recht om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 23 mei 2018.